FANDOM


MLG mode to jeden z trybów w PNUDZ orzaz PNUDZ 2 I PNUDZ 3

ROZGRYWKA

jesteśmy w biurze na biurku leżą DORITOSY jak żajzymy na kamerę to będą tylko BalloonDziwak oraz BalloonSwag i BalloonGirlSwag. o 2 am balloonSwag będzię na korytarzu a o 5 am ShadowBB wyjdzię z kąciku a o 7am Smile.jpg będzię próbował nasz zaatakować a o 8am(OSTATNIEJ GODZINIĘ) jak niezamkniemy drzwi MLGJeffTheKiller zaatakuję nas!!!